De weg naar geloof – light versie # Geloven is natuurlijk

Gepost door Esrarengiiz op 15-03-12 in Leven, Religie & cultuur

De weg naar geloof

Geloven is natuurlijk


Organische behoeften
De mens is continu in verrichting van handelingen, dus het leven is in beweging. Iets wat geen handelingen verricht is -simpelweg- niet levend. De steen bijvoorbeeld wordt geacht als niet-levend, maar de plant wel want die drinkt, ademt en groeit. Kortom, levende wezens verrichten handelingen in het leven, net zoals de mens. En niemand verricht handelingen zonder doel; er is altijd een reden. Je doet immers niets voor niets. Je eet en drinkt bijvoorbeeld om in leven te blijven, dus het doel van deze handelingen zijn de bevrediging van de behoefte van de mens om te eten en te drinken. Hetzelfde geldt voor de handelingen als ademen, slapen en ontlasten: het doel is om de menselijke behoefte te bevredigen, want indien deze handelingen niet verricht worden is dit de beëindiging van het leven van de mens. Deze organische behoeften zijn dus onderdeel van de menselijke natuur, en omdat zij horen bij de menselijke natuur horen ook de handelingen ter bevrediging van deze behoeften bij de menselijke natuur.

De soorten instincten
De mens kent drie soorten instincten:

De voortplantingsinstinct
Het is heel normaal om te zien dat ouders verlangen om nageslacht te krijgen. Ouders voelen een behoefte aan welzijn voor hun nageslacht. De behoefte om te voortplanten verschilt per mens, maar de waarneming vertelt dat al de mensen voortplantingsinstincten hebben. Niemand voelt zich gelukkig wanneer de instinct ervaren wordt, maar onbevredigd blijft. De voortplantingsinstinct is een drijfveer voor handelingen, en het hoort bij de menselijke natuur.

 

 


De overlevingsinstinct
De behoefte om bedreigingen en problemen te voorkomen, hoort ook bij de mens. De oorzaak voor een gevoel van bedreiging verschilt natuurlijk per mens, maar zodra het leven onder bedreiging komt zal de mens handelingen verrichten om te ontsnappen. De overlevingsinstinct hoeft niet perse extreem te zijn. Iemand die werkzaamheden verricht om aan geld te komen, en de vaste lasten wilt afbetalen en aan eten en drinken wilt komen, luxueuze spullen wilt kopen, of als doel de vergaring van bezit, is ook een overlevingsinstinct. Kortom, de overlevingsinstinct is ook een drijfveer voor handelingen van de mens, en het is dus een onderdeel van de menselijke natuur.

 

 


De aanbiddingsinstinct
De menselijke handelingen die waargenomen kunnen worden, maar niet door deze behoeften en instincten verklaard kunnen worden, zijn de handelingen die verricht worden op het moment dat de mens zich onmachtig voelt, of beseft hoe afhankelijk hij eigenlijk is. Een tiener die een brief schrijft aan zijn of haar idool of popster, en hem of haar probleem voorlegt met smeekbede tot raad, advies of hulp. Of een schrijver, filosoof of stichter, wiens boeken en levenservaringen zijn bestudeerd en in wiens traditie hij wenst te leven. Of een ander voorbeeld dat een overtuigde atheïst zijn handen vouwt op het moment de schip, waarin hij zich bevindt, zinkt en dat terwijl hij niet weet naar wie hij zijn smeekbede mededeelt.

Uiteraard horen de handelingen van de religieuzen ook bij de aanbiddingsinstinct: een christen die op zondagen naar de kerk gaat of voor een moslim die zijn slaap onderbreekt om te bidden. Dit zijn allemaal handelingen van de aanbiddingsinstinct, maar hebben niets te maken met de bovengenoemde organische behoeften, zowel het voorplantings- als overlevingsinstinct. Dit zijn handelingen die te maken hebben dat de mens beseft van zijn eigen afhankelijkheid aan iets machtiger dan hijzelf. Ieder persoon zal ooit een punt in het leven hebben, dat hij zich minder machtig voelt dan eerst.

Verklaring
De organische behoeften moeten door de mens bevredigd worden, want dit is anders de beëindiging van het leven. Echter, de drie bovengenoemde instincten hoeven niet bevredigd te worden, maar het zal een reactie zijn waardoor de mens zich ongelukkig(er) zal voelen. Tevens worden de behoeften van binnenuit aangewakkerd, en niet buiten. Eenmaal de mens (bijvoorbeeld) gegeten heeft, zal de maag niet plotseling opnieuw knorren. De organische behoeften kunnen niet heel lang uitgesteld worden, noch opgeroepen worden. Het is dus iets wat van binnenuit aangewakkerd wordt. De instincten daarentegen komt enkel wanneer de mens bijvoorbeeld herinnert wordt aan seksuele relaties. Zolang de mens met iets anders bezig is, bijvoorbeeld het bevredigen van de organische behoeften, ervaart hij deze instincten niet. Het verschil tussen mens en dier is dat dieren slechts voldoen aan de eerste twee instincten, namelijk de overlevings- en voortplantingsinstinct.

Enfin, de handelingen van de mens kent dus altijd een doel en dus een reden, dan kan men ook inzien dat deze redenen altijd terugvoeren tot de menselijke natuur, de organische en instinctieve behoeften. De aanbidding, het geloof en de religie zijn dus natuurlijke gedragingen voor de mens, want dit is een reactie een onderdeel van zijn natuur, de behoefte om de Oermacht te zoeken, zodra de mens zijn eigen onmacht beseft. Geloven is dus iets natuurlijks, en dit mag niet bestempeld worden als irrationeel en achterlijk.

Wordt vervolgd..

De volgende hoofdstukken die we gaan behandelen:
0) Inleiding
1) Geloven is natuurlijk
2) Geloven is verstandelijk
3) Het juiste geloof: is er zoiets als het juiste geloof?
4) Waarom bestaan er verschillende geloven?
5) De verstandelijke manier van denken
6) Denken, de juiste manier om geloof te kiezen
7) Het niveau van denken
8 ) De weg naar Islam: het verstandelijk bewijs voor het bestaan van de Schepper
9) De weg naar Islam: het verstandelijk bewijs voor het profeetschap van Mohammed (saw)
10) De essentie van de boodschap van Islam