Profielfoto’s veranderen in ”r4bia” als steun

Gepost door Esrarengiiz op 6-09-13 in Politiek

Profielfoto’s op social media veranderen in ”r4bia” als steun

In plaats van dat we ons echt zorgen maken voor de Ummah, streven naar de Khilafah; dawah te doen aan liberale moslims of moslims die slecht/niet geïnformeerd zijn over de Khilafah; of samenwerken bij een organisatie die naar de Islamitische staat streeft, veranderen we slechts onze profielfoto’s om zo te laten zien dat medelijden hebben met de nabestaanden. Denk hierbij aan het Rabia-logo.

We moeten met realistische oplossingen komen, en wallahi het enige oplossing om het vloeiende bloed voor eens en altijd te stoppen is om het probleem vanuit zijn wortels aan te pakken, dus door het gehele systeem te veranderen.

Aboe Hoerayra verhaalde eveneens dat hij de Profeet (saw) heeft horen zeggen:

De Khalifah is een schild waarachter men vecht en bescherming zoekt.” [Moeslim]

In deze hadith informeert de Profeet (saw) ons welke leiders de Moslims zullen leiden, en hij beschrijft hen als Khalifah en als een schild (bescherming). Is het niet zo dat het bloed van de moslims niets waard zijn in de ogen van de kuffar? En dat terwijl het bloed van 1 moslim meer waard is dan de Kaba..

Aboe Hazim verhaalt in Sahih Moeslim: Aboe Hoerayra vertelde dat hij de Profeet (saw) heeft horen zeggen: “De Profeten leidden de kinderen van Israël, wanneer er een Profeet stierf volgde een ander Profeet hem op maar na mij zullen er geen Profeten meer komen. Er zullen Khoelafa’ zijn.” Zij vroegen hem: Wat moeten wij dan doen? De Profeet (saw) zei: “Geef hen de bay’a..”

Uit de Soenna verhaalt Nafi`a: “Oemar vertelde mij dat hij de Profeet (saw) hoorde zeggen:

“…, en wie sterft zonder bay’a (eed van trouw) rond zijn hals, sterft de dood van djahiliyya (staat van onwetendheid).”

De Profeet (saw) verplichtte al de Moslims een bay’a af te geven en omschreef de dood van een persoon die sterft zonder als een dood in de staat van djahiliyya. De bay’a kan aan niemand anders dan de Khalifah gegeven worden, die alleen regeert met de Goddelijke Wetten van Allah (swt) en niet met een andere ideologie buiten Islam. De dunya kent namelijk drie ideologen: de Kapitalisme (onderdeel ervan is democratie), Socialisme (onderdeel hiervan is communisme) en we hebben natuurlijk de Islam (de Khilafah).

De ideologen en haar standpunten
Communisme erkent niet het bestaan van Allah (swt). Democratie daarentegen erkent wel het bestaan van Allah/God (swt) maar wilt niet dat Allah (swt) met het leven moet bemoeien (”Kerk en staat gescheiden”). Een moslim kan deze twee ideologen niet aanhangen, want communisme sluit het bestaan van Allah (swt) uit, en democratie zegt dat Allah niet met het leven mag bemoeien, terwijl een moslim wel gelooft dat hij of zij verantwoording moet afleggen over haar of zijn daden van het huidige leven, dus dan kan een moslim niet zeggen ‘ ik erken God maar ik wil niet dat Hij (swt) met het leven bemoeit. Auzi billah.

We hebben natuurlijk nu ook de Islamitische ideologie. Deze ideologie werd gesticht op het moment dat de Profeet (saw) naar Madina hijr verrichtte want de Quraish in Makka stonden niet open voor de Islam; de Medinaanse volk daarentegen wel. Met betrekking tot de Idjm’a onder de Sahabah, zij waren het allen eens over de noodzaak en plicht tot het aanstellen van een Khalifah na de dood van de Profeet (saw). Ondanks het feit dat het haraam is voor degenen die verantwoordelijk zijn voor een begrafenis om zich in te laten met andere zaken alvorens de overledene te hebben begraven, hebben de Sahabah toch de begrafenis van hun geliefde Profeet (saw) maar liefst drie dagen uitgesteld en zich met de zaak van het benoemen van een Khalifah beziggehouden. Dit wijst nadrukkelijk op het feit, met een consensus onder de Sahabah, dat het aanstellen van een opvolger van de Profeet (saw) voor het leiden van de Moslims van vitaal belang is. Ofschoon het verplicht was om de Profeet (saw) te begraven en de Sahabah zich hier terdege bewust van waren, achtten zij de aanstelling van een Khalifah van hogere prioriteit dan het begraven van hun geliefde Profeet (saw).

Geen Khilafah, een grote zonde op onze schouders
De onthouding van het werken naar de aanstelling van een Khalifah is een grote zonde, omdat de uitvoering van de Goddelijke wetten en zelfs de aanwezigheid van de Islam in het dagelijkse leven afhangt van de uitvoering van deze vitale verplichting. Dus de Moslims in hun geheel begaan een grote zonde door zich te onthouden van de bovengenoemde verplichting. En indien zij zouden overeenkomen te leven zonder een Khalifah, zou de zonde komen te liggen op de schouders van elke Moslim. Indien een aantal Moslims zich zouden begeven aan het werken van de terugkeer van de Khalifah, valt de zonde van de schouders van diegenen die zich inspannen dit doel te realiseren. Dit terwijl de fard voor hen blijft gelden tot er een Khalifah vastgesteld wordt. Dit is zo omdat de betrokkenheid bij het uitvoeren van deze fard, de zonde van het uitstel van de vervulling hiervan (de verplichting om in minimaal drie dagen voor de Khalifah een opvolger aan te stellen, zoals na het sterven van de Profeet (saw)), verwijdert. Diegene die niet betrokken is bij het uitvoeren van deze fard blijft een zondaar. Allah (swt) vertrouwt hen een verplichting toe, welke zij niet uitvoeren. Hierdoor zijn zij zondaren geworden. Geen enkele Moslim op dit aardoppervlak kan een excuus hebben voor de nalating van deze plicht tijdens de afwezigheid van een Khalifah die de hoedoed (grenzen gesteld door Allah (swt)) en de onschendbaarheid van Allah (swt) beschermt, de wetten van de Dien uitvoert en de Moslim gemeenschap verenigt. Islam geeft geen enkele toelating deze plicht te verlaten totdat deze plicht vervolledigd is.

Ik kan nog urenlang hierover gaan praten, maar dit is even een snelle, verkorte reactie als bewijs dat we niet moeten bezighouden met het veranderen van onze profielfoto’s (dus niets doen) maar ons bezig moeten houden met het heroprichten van de Khilafah, wat we niet meer hebben sinds 3 maart 1924. Deze dient een hogere prioriteit te kennen, want het is van levensbelang. Ik zeg levensbelang, want we hebben het over mensenlevens wat elke dag in rap tempo steeds meer moslims overlijden. We hebben de Khilafah nodig, en wel nu, maar dan moet de Ummah haar situatie veranderen..dus niet meer passief zijn, maar actief praktisch en mondeling (dawah) onze situatie verbeteren, zodat meerdere moslims bewustzijn krijgen en wakker worden van de 89-jarige winterslaap.

En Hij, De Almachtige zegt;

اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Voorwaar, Allah verandert de toestand van een volk niet, totdat zij hun eigen [dispositie] veranderen.” [Surah Ar-Ra’d, aya 11]

Willen we de tevredenheid van Allah (swt) krijgen, dan moeten we de sunnah en ijma oes sahaba navolgen door geen andere ideologie te streven buiten Islam. Denk aan Umar ibn Al-Khattab die dit vertelde:

نحن قوم أعزنا الله بالاسلام ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله

“Wij zijn een volk die Allaah geëerd heeft met de Islam. Als wij de eer buiten haar om zoeken dan zal Allaah ons vernederen.”