Waarom dwalen mensen af van de al-Haqq / waarheid?

Gepost door Esrarengiiz op 3-12-12 in Religie & cultuur

Waarom dwalen mensen af van de al-Haqq / waarheid? (Islamitisch perspectief)

« Degenen die niet oordelen met datgene wat Allah heeft neergezonden, zijn de ongelovigen. » [Soerate 5 vers 44]


Dit houdt in dat (land)bestuurders, mits ze moslim zijn, moeten regeren met de wetten van Allah (s.w.t) d.w.z de Sharia’h. Anders worden ze gezien als ongelovigen (soera 5 vers 44) of zondaren/onrechtvaardigers (soera 5 vers 45)

1) Er zijn twee belangrijke hoofdoorzaken waarom men van de Haqq d.w.z de Waarheid afdwaalt. De eerste zijn de geleerden die bondgenoten zijn van de taghoet (iets anders aanbidden dan Allah s.w.t). Zij handelen met als doel de mensen op een dwaalspoor te brengen. Ten gunste van de regeerders brengen zij dubbelzinnigheden over en verbergen zij de Waarheid:

« Degenen die geloven, strijden op de weg van Allah en degenen die ongelovig zijn, strijden op de weg van de Taghoet. »

[Soerate 4 vers 76]

Hun middelen om mensen te laten dwalen zijn:

  1. boeken
  2. media
  3. lessen

2) De volgende hoofdzaak waardoor men afdwaalt komt door de moskeeën van de staat. Zij worden geopend om een gelijke in de cultus aan hun volgers te geven. In werkelijkheid worden de imams in deze moskeeën gekozen conform aan de wensen van de regeerders. Het is op deze plaatsen dat men ervoor zorgt dat de mensen onwetend blijven over de verwerping van de taghoet (iets anders aanbidden dan Allah s.w.t).

« Het bouwwerk dat zij hebben gebouwd zal een bron van onrust blijven in hun harten, tenzij hun harten in stukken zijn gebroken. En Allah is Alwetend, Alwijs. »

[Soerate 9 vers 110]

Ibn Abi Dounya heeft overgeleverd van Ja‘far Ibn Hamd, van zijn vader, van zijn grootvader, van ‘Ali (radiya Allahoe ‘anhoe) dat de profeet (salla Allahoe ‘alayhi wa salam) heeft gezegd:

« Er zal een tijd komen waarin er niets overblijft van de islam, dan de naam en van de koran, alleen maar de letters. Hun moskeeën zullen vol zijn, maar zonder leider. De ergste soort in die tijd zullen de geleerden zijn die oproepen tot fitnah en naar wie de mensen zullen keren. »

Het zijn dus deze twee groepen die moslims van de Waarheid doet afdwalen. Moslims moeten voorzichtig zijn wat betreft het opsporen van de juiste informatie, veel doua verrichten zodat Allah hen leidt naar het Goede, en het Slechte vermijdt. Ook moeten ze zeer kritisch, maar openminded blijven om volgens de Sunnah te leven. Er zijn meerdere gevallen van onder de massa ongelovigen, dan wat wij kennen. Deze zijn de volgende:

  1. Degenen die de waarheid weigeren door het blindelings volgen van hun geleerden.
  2. Degenen die hun passies volgen, evenals de onwetenden (dit zijn de meesten).
  3. Degenen die de Tawhied verwerpen door de haat en afkeer dat zij hebben tegenover haar oordelen en tegenover de ware moslims.

Tot slot, een mooie soera om dit onderwerp af te sluiten:

“Onze Heer, deze heeft ons heeft doen dwalen, geef hun daarom een dubbele bestraffing van de Hel.” Hij zei: “Voor één ieder is er een dubbele (bestraffing), maar jullie weten het niet.”

[Soerate 7 vers 38]

ARTIKEL / BRON: vanuit-de-duisternis-naar-het-licht.over-blog.com