Politiek & Islam: ”Hou je religie voor jezelf” is een foute instelling

Gepost door Esrarengiiz op 23-06-12 in Leven, Politiek

Politiek en Islam: ”Hou je religie voor jezelf” is een foute instelling

Het is tegenwoordig gewoon om de uitspraak ‘Hou je religie voor jezelf, en breng het niet binnen de politiek’ te horen. Dit is het resultaat van het seculiere dogma dat religie puur en alleen een persoonlijke aangelegenheid is. Dit is de mening welke de politici, intellectuelen, schrijvers en de media gebruiken om de massa, dus ook de Moslims, wereldwijd mee te domineren. Deze overtuiging is heilig onder de zogenaamde progressieven onder ons en er wordt niet aan getwijfeld. De bovenstaande definitie is duidelijk onwaar omdat het doel van religie juist is om de hele maatschappij te verbeteren en reguleren. Om de maatschappij te verbeteren dient men een politieke autoriteit te verwerven, daarom is politiek altijd geïntegreerd in religie. Dus politiek is als een kind in het gezin en het gezin is de religie.

Ten tweede, de bewering dat religie gescheiden gehouden dient te worden van politiek zodat men de geloofsovertuiging niet kan opleggen aan een ander is duidelijk onjuist. Zelfs om te zeggen dat religie gescheiden dient te worden gehouden van politiek is op zichzelf een standpunt, een ‘nieuwe’ religie, welke is opgedrongen aan anderen. Het enige verschil is dat religie zichzelf niet verwikkelt met de overtuiging van een Schepper en er verschillende terminologieën voor zijn gebruikt, zoals secularisme. Het is alsof je zegt dat er geen wetten moeten zijn die aan de maatschappij dienen te worden gesteld, ondanks dat dit op zich al een wet is.

Een ander argument welke door de seculiere maatschappijen naar voren wordt gebracht is dat religieuze wetten ouderwets zijn en niet toegepast kunnen worden in de moderne ‘progressieve maatschappij’. Dit wordt gebruikt om de scheiding van religie en politiek te rechtvaardigen. Er is een fundamentele onderliggende veronderstelling wat deze uitspraak betreft, en dat is dat iets wat oud is ouderwets wordt en iets dat nieuw is progressief is en geaccepteerd dient te worden zonder enkele twijfel. Tijd is de enige maatstaf waarmee hier wordt gemeten maar dit is duidelijk geen intelligent en overtuigend argument. Als we kijken naar de lucht die we inademen die zo oud is als de planeet zelf en van levensbelang is, en tegelijk kijken naar nieuwe ziektes zoals AIDS, die zeker niet welkom is in de maatschappij. Dus alleen omdat iets oud is wil dit niet zeggen dat het verouderd is noch wil iets dat nieuw is altijd goed of acceptabel zijn. Gelijke wetten verouderen niet simpelweg omdat een bepaalde tijd is verstreken is terwijl de mens in zekere zin dezelfde natuur heeft behouden. Wetten zijn er om de natuur van de mens te reguleren.


Expliciet – Jaargang 2003 – editie 14