The Illuminati for Dummies – The antichrist / Dajjal is gekomen – deel 15

Gepost door Esrarengiiz op 12-12-10 in The Illuminati

Vanaf heden zal ik je vertellen wie the Illuminati zijn en wat ze willen bereiken. Op Internet kom je van de raarste dingen tegen die je toch niet snapt, dus ik zal het op een makkelijkere manier uitleggen, vandaar de titel: The Illuminati for Dummies.

Deel 1Deel 2
Deel 3Deel 4
Deel 5Deel 6
Deel 7Deel 8
Deel 9Deel 10
Deel 11Deel 12
Deel 13Deel 14

Jaha, dat werd tijd. Onze warming-up zit er op, want nu gaan we flink eens brainstormen. Alles wat we tot nu toe hebben geleerd, was slechts het introductie. Een noodzakelijke introductie die je onder ogen moest zien om te begrijpen dat je ziel zich moest bevrijden van slechte wereldse genoegens. Nu ben je in de juiste mentaliteit om de meest waardevolle informatie te ontvangen. Elke blog hielp je om steeds maar beter en dieper na te denken over de wereld en zijn illusies. Nu is het tijd om te beginnen met de antwoorden.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xFhn_GUAhGU[/youtube]
Scroll naar 3:20.

Denk je dat deze ”machtige” mannen in staat waren om de uitvoering van deze wereldwijde samenzwering van bedrog en macht aan zichzelf hebben te danken? Denk er eens over na, hoe meer je onderzoek verricht over deze samenzwering, hoe meer je leert over de geschiedenis van de elite. Je realiseert je dat deze historische plan bijna perfect is. Waarom zou deze elite en occulte samenlevingen hun leven wijden aan een plan dat toch niet zal voordoen in hun leven? Omdat… de doelstellingen van dit plan niet gepland zijn door mannen, maar door een kracht dat sterker is. De mannen hebben hun ziel verkocht voor dit plan, in ruil voor wereldse beloningen van rijkdom en macht.

Puzzel oplossen
Het is tijd om de puzzelstukjes bijeen te voegen. Je hebt gezien dat ”de wereld van misleiding” om je heen is, vol leugens. Alle Profeten hebben hun volk tegen de Dajjal/the Antichrist gewaarschuwd. De Dajjal zal tot dingen in staat zijn, waardoor mensen zullen geloven in hem en hem zullen volgen. Weet je hoe de valse messiah in de Islam wordt genoemd? ”Al Aawar Al Daddjal” wat letterlijk vertaalt wordt naar ”De eenogige Bedrieger.” Denk je dat het gewoon een toeval is dat de titel aan deze valse messias werd gegeven? Is het gewoon toeval dat de elite de ”één oog” als hun symbool heeft gekozen?

The antichrist/Dajjal regeert al jarenlang over de wereld! Dus is hij een wezen of een bewustzijn? Hij is beide. In de hadith van al-Nawwaas ibn Sam’aan over de Dajjaal, is er overgeleverd dat de metgezellen zeiden; “O Boodschapper van Allah, hoe lang zal hij op aarde blijven?” Hij zei “Veertig dagen; een dag zal zoals een jaar zijn, een dag zoals een maand, een dag zoals een week, en de rest zal als normale dagen zijn.”

Dag 1
1 dag (hemelse dag) staat gelijk aan 1000 wereldse jaren. Dajjal heeft zijn 1000 jaren vanuit Groot-Brittannië geregeerd. De Britse monarchie dateert uit het jaar 900, dus 900+1000=1900. Amerika betrad officieel de Tweede Wereldoorlog in 1917. Dit is de stap die Amerika als de nieuwe mondiale Super Power heeft vastgesteld.

Dag 2
”Dajjal zal één dag als een maand leven”, dus als een jaar gelijk staat aan 1000 wereldse dagen is een maand 1000/12. Dan krijgen we 83 jaren als antwoord. 1917+83= het jaar 2000. De president George W. Bush is gekozen als de 43ste president van Amerika en in het jaar 2001 krijgen we te maken met de beruchte 9/11-dag. Alle onafhankelijke onderzoek toont aan dat 9/11 een inside-job was! in 2002 betreedt Amerika in Afghanistan. In 2003 werd Irak binnengevallen. In het jaar 2006 werd Libanon binnengevallen. Binnen enkele jaren na 11 september heeft de Verenigde Staten bases opgezet in meer dan 10 landen, verspreid over het Midden-Oosten voor het veiligstellen van de heerschappij en de veiligheid van Israël en het hoofdstad van the New World Order. Net zoals de profeet Mohammed 1400 jaar geleden heeft geopenbaard.

Begrijp je nu waarop alle problemen in het Midden-Oosten en de wereld gebaseerd zijn? Ik garandeer je dat elke aankomende deal of oorlog zal worden ingevoerd voor de bescherming, inrichting of de veiligheid van de staat Israël. Waar de oppositie altijd zal worden bestreden.

De Dajjal zal concretiseren en zijn troon in Israël overnemen. Vanaf dan zal Dajjal de rest van zijn dagen zoals ons doorbrengen. De volgende citaat is vastgesteld in de Koran en in de Hadeeths van de profeet Mohammed:
”Overwinning zal zeker zijn voor degenen die Imam al Mahdi en de ware messias Jezus volgen.” Maar helaas zal de meerderheid van de wereld de valse messias volgen, denkende dat hij de ware is. Ze zijn geen ware gelovigen, want ze hebben de juiste symbolen niet bestudeerd.

Onzichtbare geld
Binnenkort gaat the Illuminati zijn volgende project voltooien, namelijk het invoeren van ”onzichtbaar” geld. Wat houdt dit in? De US Dollar zal aangevallen worden, waardoor het geld geen waarde meer zal krijgen. Het zal instorten en al het papier geld in de wereld zal verdwijnen. Onzichtbare geld zal ingevoerd worden. Immaterieel geld die je niet kan aanraken. Het zal elektronisch geld worden. Een goed voorbeeld hiervan is deze website. Dit nieuwe manier van valuta wordt beheerst door alle banken ter wereld .. en de zionisten beheersen over de banksector. Tja..

John F. Kennedy
John F. Kennedy en zijn speech over the Illuminati. Kort daarna is hij vermoord. I wonder why?

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=V1smgz-px1Q[/youtube]

Het systeem
Dus wat bindt dit systeem samen? Waarom houdt de elite zich zo braaf aan de plannen? Dat komt doordat het een onderdeel is van hun religie. Hoewel ze voordoen als moslim, christen of jood, zijn ze eigenlijk Luciferiaanse gelovigen. En dankzij deze plannen behoren ze tot één van de hoogste posities van het systeem. Dacht je dat een persoon als George W. Bush met zijn eigen verstand de weg naar het presidentschap heeft behaald? Deze leiders hebben allemaal een satanistische rooster voor zich en proberen om Dajjal naar de wereldheerschappij te duwen, want dat is een onderdeel van hun religie.

En als je je onderzoek hebt verricht ben je bewust van de satanische rituelen die plaatsvinden door deze leiders, in plaatsen zoals de ”Bohemian Grove”.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GHFoUZEjuNM[/youtube]

In de onderstaande video legt Alex Jones de Bohemian Grove in details uit. En de video daaronder kan je de echte opgenomen beeld zien waar Alex Jones het over had.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=P_PAqT2JZOw[/youtube]

”Fools, Fools, Fools!” De onderstaande video is slechts één van de 17 delen. De rest kan je op youtube vinden als je ”Bohemian Grove Creamation of care” intypt.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rAwqvjqAfkQ[/youtube]

Wordt vervolgd.